Noodsignalen

BRP Artikel 3.30: Noodtekens

 1. Een in nood verkerend schip, dat hulp wil inroepen, mag tonen:
  1. hetzij: 's nachts een licht waarmee in het rond wordt gezwaaid, en overdag een vlag of ieder ander geschikt voorwerp waarmee in het rond wordt gezwaaid;
  2. hetzij: vuurpijlen, lichtkogels, parachutelichten of rookbommen dan wel vlammen;
  3. hetzij: overdag een vlag met daarboven of daaronder een bol of een daarop gelijkend voorwerp.
 2. Deze tekens vervangen de in BPR artikel 4.01, vierde lid, vermelde geluidsseinen of vullen deze aan.
 3. Een schip dat medische hulp wil inroepen, mag geven:
  1. vier korte stoten, gevolgd door één lange stoot.

Bij roeiboten is het (overdag) kruisen van 2 riemen het noodsignaal. Maar de vraag is of schepen in de buurt dit signaal ook (her)kennen? Neem daarom het zekere voor het onzekere, en zorg voor een aantal noodsignalen aan boord. Zeker bij roeien op open water of in het donker geen overbodige luxe! Je koopt al voor een paar tientjes een goed rooksignaal, en één ding is zeker; dit noodsignaal herkent iedereen! Er zijn voor noodsignalen die je in het donker gebruikt tegenwoordig mooie elektronische alternatieven voor handstakellichten; LED Flares of Laser Flares, deze werken op batterijen dus je loopt geen risico op brand aan boord door de traditionele noodsignalen, je hoeft de noodsignalen niet te vervangen ivm de houdbaarheidsdatum, ze hebben een zeer lange brandtijd (en met reservebatterijen aan boord is dit nog flink te verlengen) en ze zijn tot een afstand van 6 nautische mijl (ruim 11km) te zien! Kies wel nautisch goedgekeurde LED Flare of Laser Flares.

Let op: niet ieder signaal is een noodsignaal (zie ook bij noodprocedures);

 • Parachutelichten (nood) voor gebruik 's nachts en overdag
 • Oranje handrooksignalen (nood) voor gebruik overdag
 • Rode handstakellichten (nood) voor gebruik 's nachts, eventueel overdag 
 • Let op: witte handstakellichten zijn attentie signalen, géén noodsignalen!

Let op de uiterste gebruiksdatum, en schaf op tijd nieuwe noodsignalen aan.