Noodprocedures aan boord & hulp inroepen


Zorg dat de noodprocedures aan boord bekend zijn. Niet alleen de stuur maar ook de overige opvarenden moeten weten hoe ze hulp moeten inschakelen. Als een calamiteit optreedt is snel en juist handelen essentieel en kunnen er levens gered worden. Download de .pdf 'Noodprocedures Aan Boord' en zorg dat meerdere opvarenden van de sloep de inhoud kent. 

 

In geval van nood: tel tot tien.....

 1. Zorg dat duidelijk is wie de leiding heeft;
 2. Houdt het hoofd koel;
 3. Bepaal de positie van de sloep/boot (ga nooit zo snel mogelijk naar een afmeerplaats varen, doe dit alleen als de situatie en/ of hulpverlener daar om vraagt!);
 4. Schat de totale situatie in en houdt overzicht;
 5. Blijf kalm en stabiliseer de ontstane situatie;
 6. Stel logische prioriteiten in de te ondernemen acties;
 7. Geef korte en duidelijke aanwijzingen aan de bemanning;
 8. Alarmeer op tijd en zo nodig uit voorzorg;
 9. Gebruik, indien mogelijk, hulp van omliggende vaartuigen;
 10. Denk, in deze volgorde, aan:
  1. je eigen veiligheid;
  2. de veiligheid van de bemanning;
  3. het behoud van het schip.

 

 • Tijdens wedstrijden heeft de wedstrijdorganisatie soms een telefoonnummer beschikbaar gesteld. Bij een niet te ernstige calamiteit kan dit nummer gebeld worden.
 • Tijdens trainingen of tochten heeft een marifoon de voorkeur, omdat hiermee in één keer schepen in de buurt te bereiken zijn. 
 • Bij ernstige dreiging of gevaar tijdens tochten, trainingen en wedstrijden; zet 2 riemen gekruist omhoog, het noodsignaal in roeisloepen. 
 • Indien een marifoon aan boord is: 
  • Op de binnenwateren doe je de nooduitzending op het kanaal waar je op dat moment op uitluistert; marifoonkanaal 10 of het blokkanaal.
  • Op het IJsselmeer, het Markermeer, de Waddenzee, de Noordzee, of de Ooster- of Westerschelde: noodoproep via kanaal 16

Andere schepen in nood

Het kan voorkomen, dat je in de buurt van een ongeluk op het water bent.

Als je vanaf het water een schip in nood ziet:

 • Leg contact en bied hulp aan
 • Sla alarm als dat nog niet is gebeurd (marifoon, noodsignalen, of telefoon)
 • Ga erheen en bied assistentie aan

NOOD- EN HULPOPROEPEN

Noodoproep per marifoon

 1. Selecteer kanaal 10 of het betreffende blokkanaal op binnenwateren, selecteer kanaal 16 op ruimere wateren zoals IJssel-, en Markermeer, Ooster-, en Westerschelde, Wadden-, en Noordzee.
 2. Spreek rustig en duidelijk de volgende tekst
  • 'MAYDAY MAYDAY MAYDAY HIER DE ... (naam of radioroepnaam van de boot uitspreken)
  • MAYDAY... (naam of radioroepnaam van de boot uitspreken)
  • MIJN POSITIE IS ... (positie-coördinaten of plaats t.o.v. bekend punt)
  • WIJ HEBBEN ... (wat is het noodgeval? Gewonden aan boord? Man over boord? Sloep maakt water? etc)
  • IK VERZOEK ... (wat voor hulp is er nodig)
  • HET AANTAL OPVARENDEN IS ... (totaal aantal mensen aan boord)
  • OVERIGE INFORMATIE ... (alles wat verder belangrijk is)
 3. Volg hierna de aanwijzingen van de Kustwacht

Noodoproep per marifoon met DSC (uitsluitend toegestaan op zee!)

 1. Druk 1 seconde de SOS- of Distress knop in;
 2. Selecteer de aard van het ongeval
  • (1) brand, explosie
  • (2) maakt water
  • (3) aanvaring
  • (4) aan de grond
  • (5) omslaan
  • (6) zinkend
  • (7) onklaar en op drift
  • (8) niet omschreven
  • (9) verlaten van schip
  • (10) man overboord
 3. Druk 5 seconden de SOS- of Distress knop in;
 4. Wacht op bevestiging dat het DSC is verzonden;
 5. Wacht op bevestiging van de Kustwacht;
 6. Zend een noodbericht uit op kanaal 16 zoals beschreven onder ‘Noodoproep per marifoon zonder DSC’.

Noodoproep per telefoon

Via de KNRM Helpt app

 • Kies de rode knop NOODGEVAL in het belscherm.
 • Automatische verbinding met de betreffende kustwacht of Nationale Redding Autoriteit of: binnen Nederland, met de meldkamer van 112 vanaf de binnenwateren.
 • De app bepaalt automatisch het juiste noodnummer afhankelijk van uw positie.
 • Sinds 1 juli 2016 ook in de volgende landen: IE, UK, DU, NO, ZW, FI, SP.
 • In de overige landen wordt altijd verbonden met de NL Kustwacht.

Via het toetsenbord van de telefoon

 • Kies 0900 0111 binnen het NL Kustwacht gebied.
 • Kies 0031 (0) 223 54 27 00 in het buitenland

NOOD- EN ATTENTIESIGNALEN

Valschermlicht rood (noodsignaal)

 • Noodsignaal voor lange afstand
 • Gebruik: nacht
 • Hoogte 300 meter
 • Brandduur ongeveer 40 seconden
 • Voorzichtig afvuren, nooit bij een helikopter

Valschermlicht wit (attentiesignaal)

 • Attentiesignaal en verlichting
 • Gebruik: nacht
 • Hoogte 300 meter
 • Brandduur ongeveer 30 seconden
 • Nooit bij een helikopter

Handstakellicht rood (noodsignaal)

 • Noodsignaal voor korte afstand
 • Gebruik: dag en nacht
 • Zichtbaar tot 5 mijl
 • Brandduur ongeveer 60 seconden

Handstakellicht wit (attentiesignaal)

 • Waarschuwingssignaal bij aanvaring
 • Verlichting
 • Gebruik: nacht
 • Verlicht directe omgeving
 • Brandduur ongeveer 40 seconden

Oranje rook (noodsignaal)

 • Noodsignaal
 • Hand- en drijvende uitvoering
 • Gebruik: dag
 • Brandduur (hand) 60 seconden
 • Brandduur (drijvend) 3 minuten
 • Geeft tevens windrichting aan voor helikopter

SCHIP VERLATEN

 • Blijf zo lang mogelijk op en bij het schip (een schip is gemakkelijker te vinden dan een persoon in het water);
 • Verlaat het schip pas als het acuut dreigt te zinken of bij niet meer te blussen brand;
 • Zorg vooraf voor een noodtas met:
  • opgeladen handmarifoon en mobiele telefoon
  • noodsignalen, drinkwater, EHBO doos, isolatiedekens, persoonlijke documenten;
 • Bij gewonden:
  • Ernstig gewonden niet verplaatsen tenzij niet te vermijden;
  • Trek gewonden een reddingvest aan;
  • Eén bemanningslid bij de gewonde(n) laten blijven;
  • Beoordeel en stem zo nodig af met deskundigen (Radio Medische Dienst via de Kustwacht) over maatregelen.
 • Evacuatie

  • Indien geen tijd: Trek reddingvesten aan en neem waterdichte handmarifoon en / of mobiele telefoon mee.
  • Overtuig je ervan dat er geen opvarenden zijn achtergebleven en verlaat schip.
  • Indien nog tijd:
   •  Stel zeker dat de noodoproep is gedaan en ontvangen;
   • Overtuig je ervan dat alle opvarenden aanwezig zijn;
   • Trek indien beschikbaar warme beschermende kleding aan;
   • Zorg indien beschikbaar voor hoofdbedekking;
   • Trek reddingvesten aan.
   • Zet noodtas klaar / vul aan met: opgeladen handmarifoon en mobiele telefoon, noodsignalen, drinkwater, EHBO doos, isolatiedekens, zaklantaarn, 
    persoonlijke documenten;
   • Maak een drijfeiland (fenders, reserve reddingsvesten, boeien, drijflijn).
   • Stap van de boot, zo nodig springen;
   • Controleer of iedereen aanwezig is en blijf bij elkaar;
   • Verzamel je rondom het drijflichaam;
   • Bij (de laatste positie van) het schip blijven. Je wordt gezocht op deze positie.