Regelgeving & overig


De stuur dient alle spelregels goed te kennen. Niet alleen de roeicommando's, maar ook de geldende vaar- en voorrangsregels, eventueel wedstrijdregels en bij FSN wedstrijden de aanvullende FSN regels

Ten behoeve van de veiligheid is kennis van bruglichten en geluidsseinen aan te bevelen! En als je 's winters doorgaat met trainen is kennis van navigatieverlichting een must!

Er zijn veel handige apps en elektronische hulpmiddelen die de veiligheid tijdens trainingen en wedstrijden vergroten!