Voorzorgsmaatregelen


BPR Artikel 1.04. Voorzorgsmaatregelen​

De stuur / schipper moet, ook bij ontbreken van uitdrukkelijke voorschriften in dit reglement, alle voorzorgsmaatregelen nemen die volgens goede zeemanschap of door de omstandigheden waarin het schip of het samenstel zich bevindt zijn geboden, teneinde met name te voorkomen dat:

 • het leven van personen in gevaar wordt gebracht;
 • schade wordt veroorzaakt aan andere schepen of aan drijvende voorwerpen, dan wel aan oevers of aan werken en inrichtingen van welke aard ook die zich in de vaarweg of op de oevers daarvan bevinden;
 • de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar wordt gebracht.

 

Voorbeelden van voorzorgsmaatregelen (zie ook checklist bij downloads algemeen, klik hier >>)

 • Check weersverwachting
 • Aanpassen/ annuleren van training na meteocheck
 • Voldoende warme kleding aan, reddingsvest aan
 • Zomer: roeiers voldoende (reserve) water mee
 • Winter: roeiers voldoende (reserve) kleding mee
 • Reddingsvesten aan boord
 • EHBO koffer/ EHBO’er(s) aan boord
 • Vaarbewaarkaart aan boord
 • Marifoon mee, accu vol
 • GSM mee, in waterdichte hoes met drijver, batterij vol, navigatie- KNRM- en Rode Kruis App
 • Juiste verlichting mee en klaar om te voeren, eventueel reservebatterij
 • Voeren van radarreflector bij verminderd zicht
 • Noodverlichting/ -signalen mee (flare, zaklamp, hoorn)
 • Melden bij vaarwegbeheerder
 • Uitluisteren/ deelname aan marifoonverkeer