Calamiteiten: raak niet in paniek en tel tot tien!


 

 1. Zorg dat duidelijk is wie de leiding heeft;
 2. Houdt het hoofd koel;
 3. Bepaal de positie van de sloep/boot (ga nooit zo snel mogelijk naar een afmeerplaats varen, doe dit alleen als de situatie en / of hulpverlener daar om vraagt!);
 4. Schat de totale situatie in en houdt overzicht;
 5. Blijf kalm en stabiliseer de ontstane situatie;
 6. Stel logische prioriteiten en de te ondernemen acties;
 7. Geef korte en duidelijke aanwijzingen aan de bemanning;
 8. Alarmeer op tijd en zo nodig uit voorzorg; zorg ervoor dat je bij een calamiteit weet bij welke instanties je hulp kunt vragen!
 9. Gebruik, indien mogelijk, hulp van omliggende vaartuigen;
 10. Denk, in deze volgorde, aan:
  1. je eigen veiligheid
  2. de veiligheid van de bemanning
  3. het behoud van het schip