Een initiatief van sloeproeienNL

Calamiteiten


Zorg ervoor dat je bij een calamiteit weet bij welke instanties je hulp kunt vragen!

Blijf rustig, overzie de situatie, bepaal je positie en schakel hulp in!

Zorg ervoor dat er altijd communicatiemiddelen aan boord zijn! Gebruik ook het noodsignaal 'twee riemen gekruist in de lucht'

Zorg ervoor dat er EHBO kennis & middelen aan boord zijn, en bij voorkeur bemanningsleden met reanimatie kennis!

Oefen reanimatie!

Man overboord? Weet wat je moet doen! • In geval van een wedstrijd heeft de wedstrijdorganisatie soms een telefoonnummer beschikbaar gesteld. Bij een niet te ernstige calamiteit kan dit nummer gebeld worden.
 • Tijdens trainingen of tochten heeft een marifoon de voorkeur, omdat hiermee in één keer schepen in de buurt te bereiken zijn. 
 • Bij ernstige dreiging of gevaar tijdens tochten, trainingen en wedstrijden:
  • Zet 2 riemen gekruist omhoog, het noodsignaal in roeisloepen. 
  • Indien een marifoon aan boord is: op binnenwater een noodoproep via het blokkanaal van het betreffende gebied.
  • Op het IJsselmeer, het Markermeer, de Waddenzee, de Noordzee, of de Ooster- of Westerschelde: noodoproep via kanaal 16
   1. Spreek drie keer het woord 'Mayday' uit.
   2. Vervolg met: 'Hier de (3x) [naam sloep, naam sloep, naam sloep]'
   3. Iedereen houdt nu een korte radiostilte.
   4. Geef het noodbericht: 'Mayday' (1x), 'Hier de [naam sloep]' (1x)
   5. Geef je positie door. Het verdient voorkeur om de coördinaten van het GPS door te geven, maar je kunt ook iets roepen in de trant van 'twee mijl ten westen van de haven van Hoorn'.
   6. Meld wat er loos is en waarom je meent hulp nodig te hebben. Aanvaring? Man over boord? Een zinkende sloep? Medische hulp nodig?
   7. Verstrek eventueel aanvullende informatie.
 • Indien geen marifoon aan boord, bel 112, geef je positie door en de aard van de calamiteit. 
 • Gebruik noodsignalen indien aan boord 


Andere schepen in nood

Het kan voorkomen, dat je in de buurt van een ongeluk op het water bent.

Als je vanaf het water een schip in nood ziet:

 • Leg contact en bied hulp aan
 • Sla alarm als dat nog niet is gebeurd (marifoon, noodsignalen, of telefoon)
 • Ga erheen en bied assistentie aan