Verantwoordelijkheden


BPR Artikel 1.02. Verantwoordelijkheid voor de naleving van het reglement​

Het Binnenvaart Politie Reglement stelt; Een schip, met uitzondering van een duwbak, en een samenstel moeten zijn gesteld onder het gezag van een persoon die het schip of het samenstel voert. Deze persoon wordt hierna aangeduid als schipper. De stuur van een sloep is over het algemeen hiermee de schipper. De stuur is verplicht de regels uit het BPR na te leven. Hij/zij zal ze dus moeten kennen!